صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام خدمات طراحی مرحله اول و دوم توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران
انجام خدمات طراحی مرحله اول و دوم توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران - تصویر 1

انجام خدمات طراحی مرحله اول و دوم توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران

1395/12/15
ایستگاه مترو

انجام خدمات طراحی مرحله اول و دوم توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نوع خدمات

طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

به روش EPC

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

1150

زمان شروع

1395/12/15

زمان اتمام

1397/10


کمی منتظر بمانید...