صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / انجام خدمات طراحی مرحله اول و دوم توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران
انجام خدمات طراحی مرحله اول و دوم توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران - تصویر 1

انجام خدمات طراحی مرحله اول و دوم توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران

1395/12/15
ایستگاه مترو

انجام خدمات طراحی مرحله اول و دوم توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نوع خدمات

طراحی

مدیر طرح

شرکت مهندسین مشاور بهرو

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

مشاور همکار شرکت سابیر بین الملل/EPC

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

7500

زمان شروع

1395/12/15

درصد پیشرفت

95%


کمی منتظر بمانید...