صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / انجام خدمات طراحی مسیرهای دسترسی و محوطه سازی ایستگاه شهر جدید هشتگرد
انجام خدمات طراحی مسیرهای دسترسی و محوطه سازی ایستگاه شهر جدید هشتگرد - تصویر 1

انجام خدمات طراحی مسیرهای دسترسی و محوطه سازی ایستگاه شهر جدید هشتگرد

1397/07/17
ایستگاه مترو

انجام خدمات طراحی مسیرهای دسترسی و محوطه سازی ایستگاه شهر جدید هشتگرد

 نام کارفرمای اصلی

 شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

 نوع خدمات

 طراحی

 مدیر طرح

مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

گروه اجرایی سپاسد

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

1.000

 زمان شروع

 1397/07/17

 درصد پیشرفت

30%


کمی منتظر بمانید...