صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی احداث ایستگاه پایانی قطار برقی شهر جدید هشتگرد
انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی احداث ایستگاه پایانی قطار برقی شهر جدید هشتگرد - تصویر 1

انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی احداث ایستگاه پایانی قطار برقی شهر جدید هشتگرد

1395/09/15
ایستگاه مترو

انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی احداث ایستگاه پایانی قطار برقی شهر جدید هشتگرد

 نام کارفرمای اصلی

 شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

 نوع خدمات

 نظارت

 مدیر طرح

مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

گروه اجرایی سپاسد

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

8.720

 زمان شروع

 1395/09/15

 درصد پیشرفت

92%


کمی منتظر بمانید...