صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / خدمات بازنگری مطالعات، طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی ایستگاه میدان نماز متروی تهران-اسلامشهر
خدمات بازنگری مطالعات، طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی ایستگاه میدان نماز متروی تهران-اسلامشهر - تصویر 1

خدمات بازنگری مطالعات، طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی ایستگاه میدان نماز متروی تهران-اسلامشهر

1400/07/11
ایستگاه مترو

خدمات بازنگری مطالعات، طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی ایستگاه میدان نماز متروی تهران-اسلامشهر

نام کارفرمای اصلی

شهرداری اسلامشهر- سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی

نوع خدمات

بازنگری مطالعات،طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه

نوع قرارداد پیمانکار

به روش سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

103.506

زمان شروع

 1400/07/11

 درصد پیشرفت

%5


تقاطع غیر همسطح در میدان نماز اسلامشهر احداث می‌شود | خبرگزاری فارس

کمی منتظر بمانید...