صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / خدمات بازنگری و تکمیل طراحی فاز یک ایستگاه بیمارستان حکیم (منطقه 18 شهرداری تهران)
خدمات بازنگری و تکمیل طراحی فاز یک ایستگاه بیمارستان حکیم (منطقه 18 شهرداری تهران) - تصویر 1

خدمات بازنگری و تکمیل طراحی فاز یک ایستگاه بیمارستان حکیم (منطقه 18 شهرداری تهران)

1400/02/11
ایستگاه مترو

خدمات بازنگری و تکمیل طراحی فاز یک ایستگاه بیمارستان حکیم (منطقه 18 شهرداری تهران)

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

مطالعات مرحله اول

نوع قرارداد پیمانکار

EPC

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

7974

زمان شروع

 1400/02/11

 درصد پیشرفت

%50
کمی منتظر بمانید...