صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت خط 2 قطار شهری شیراز
خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت خط 2 قطار شهری شیراز - تصویر 1

خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت خط 2 قطار شهری شیراز

1393/02/01
ایستگاه مترو

خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت خط 2 قطار شهری شیراز

نام کارفرمای اصلی

سازمان قطار شهری شیراز و حومه

نوع خدمات

خدمات مشاور کارفرما

مشاور کارفرما

مشارکت رهساز طرح و مهاب قدس

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء/ طرح و ساخت

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

61.79

زمان شروع

1393/02

درصد پیشرفت

60%

کمی منتظر بمانید...