صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / روسازی خط 2 قطار شهری اصفهان
روسازی خط 2 قطار شهری اصفهان - تصویر 1

روسازی خط 2 قطار شهری اصفهان

1400/07/21
زیرسازی و روسازی

روسازی خط 2 قطار شهری اصفهان

نام کارفرمای اصلی

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه 

نوع خدمات

مطالعات مرحله دوم

نوع قرارداد پیمانکار

سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

۴۴80

شروع زمان 

 1400/07/21

 درصد پیشرفت

-
کمی منتظر بمانید...