صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / طراحی مرحله دوم پلان و پروفیل مسیر و تونل و سازه‌های جانبی خط 10 مترو تهران
طراحی مرحله دوم پلان و پروفیل مسیر و تونل و سازه‌های جانبی خط 10 مترو تهران - تصویر 1

طراحی مرحله دوم پلان و پروفیل مسیر و تونل و سازه‌های جانبی خط 10 مترو تهران

1401/09/10
خطوط ریلی و مسیر


طراحی مرحله دوم پلان و پروفیل مسیر و تونل و سازه‌های جانبی خط 10 مترو تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

-

مبلغ قرارداد (میلیارد ریال)

59

زمان شروع

 1402/01/28

 درصد پیشرفت

%10کمی منتظر بمانید...