صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) با مطالعه موردی خیابان شهید بهشتی در شهرداری منطقه 7 تهران
طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) با مطالعه موردی خیابان شهید بهشتی در شهرداری منطقه 7 تهران - تصویر 1

طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) با مطالعه موردی خیابان شهید بهشتی در شهرداری منطقه 7 تهران

1401/03/01
مدیریت طرح


طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD)

(با مطالعه موردی خیابان شهید بهشتی در شهرداری منطقه 7 تهران)

نام کارفرمای اصلی

شهرداری منطقه 7 تهران

نوع خدمات

طراحی و مطالعات امکانسنجی

نوع قرارداد پیمانکار

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

5.000

زمان شروع

 1401/03/01

 درصد پیشرفت

40%


کمی منتظر بمانید...