صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / قرارداد طراحی فاز 2 ایستگاه بلوار آفرینش (F3) خط 3 قطار شهری شیراز
قرارداد طراحی فاز 2 ایستگاه بلوار آفرینش (F3)  خط 3 قطار شهری شیراز - تصویر 1

قرارداد طراحی فاز 2 ایستگاه بلوار آفرینش (F3) خط 3 قطار شهری شیراز

1401/09/25
ایستگاه مترو


قرارداد طراحی فاز 2 ایستگاه بلوار آفرینش (F3)

خط 3 قطار شهری شیراز

نام کارفرمای اصلی

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

نوع خدمات

طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

به روش سه عاملی

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

8500

زمان شروع

 1401/09/25

 درصد پیشرفت

%0کمی منتظر بمانید...