صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مشاور همکار در نظارت کیفی روسازی قطعه میانی خط 6 مترو
مشاور همکار در نظارت کیفی روسازی قطعه میانی خط 6 مترو - تصویر 1

مشاور همکار در نظارت کیفی روسازی قطعه میانی خط 6 مترو

1396/01/05
ایستگاه مترو

مشاور همکار در نظارت کیفی روسازی قطعه میانی خط 6 مترو

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نوع خدمات

طراحی و نظارت

مدیر طرح

شرکت مهندسین مشاور بهرو

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

مشاور همکار  شرکت سابیر بین الملل/EPC

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

135.1

زمان شروع

1396/01/05

درصد پیشرفت

98%


کمی منتظر بمانید...