صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مشاور کارفرما (مدیر طرح) توسعه جنوبی خط یک متروی تهران از ایستگاه شاهد تا فرودگاه امام (ره) و شهر جدید پرند
مشاور کارفرما (مدیر طرح) توسعه جنوبی خط یک متروی تهران از ایستگاه شاهد تا فرودگاه امام (ره) و شهر جدید پرند - تصویر 1

مشاور کارفرما (مدیر طرح) توسعه جنوبی خط یک متروی تهران از ایستگاه شاهد تا فرودگاه امام (ره) و شهر جدید پرند

1389/03
ایستگاه مترو

مشاور کارفرما (مدیر طرح) توسعه جنوبی خط یک متروی تهران از ایستگاه شاهد تا فرودگاه امام (ره) و شهر جدید پرند

 نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 نوع قرارداد

خدمات مشاور کارفرما

 مشاور کارفرما

رهسازطرح

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

قرارگاه سازندگی قائم (عج)، چیلکو/ سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 9.530

 زمان شروع

 1389/03

 زمان اتمام

1390/12 

 

کمی منتظر بمانید...