صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات اتصال خط 3 به بیمارستان حکیم و طراحی پایه دپوی تجمیعی خط 3 و خط 11
مطالعات اتصال خط 3 به بیمارستان حکیم و طراحی پایه دپوی تجمیعی خط 3 و خط 11 - تصویر 1

مطالعات اتصال خط 3 به بیمارستان حکیم و طراحی پایه دپوی تجمیعی خط 3 و خط 11

1400/09/03
ایستگاه مترو

مطالعات اتصال خط 3 به بیمارستان حکیم و طراحی پایه دپوی تجمیعی خط 3 و خط 11

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

مطالعات مرحله اول

نوع قرارداد پیمانکار

طرح و ساخت (EPC)

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

-

شروع زمان 

 1400/09/03

 درصد پیشرفت

23%


کمی منتظر بمانید...