صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات امکان‌سنجی و فاز یک مجتمع خدماتی و رفاهی امام علی(ع)
مطالعات امکان‌سنجی و فاز یک مجتمع خدماتی و رفاهی امام علی(ع) - تصویر 1

مطالعات امکان‌سنجی و فاز یک مجتمع خدماتی و رفاهی امام علی(ع)

1400/02/19
سیویل

مطالعات امکان‌سنجی و فاز یک مجتمع خدماتی و رفاهی امام علی (ع)

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

طراحی و مطالعات

نوع قرارداد پیمانکار

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

1500

زمان شروع

 1400/02/19

 درصد پیشرفت

%40
کمی منتظر بمانید...