صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات امکان سنجی و طراحی مجتمع‌ ایستگاهی میدان سپاه
مطالعات امکان سنجی و طراحی مجتمع‌ ایستگاهی میدان سپاه - تصویر 1

مطالعات امکان سنجی و طراحی مجتمع‌ ایستگاهی میدان سپاه

1400/02/19
ایستگاه مترو

مطالعات امکان سنجی و طراحی مجتمع‌ ایستگاهی میدان سپاه

نام کارفرمای اصلی

شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی متروی تهران و حومه 

نوع خدمات

مطالعات امکان‌سنجی و طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

۴۴۳۵

زمان شروع

 1400/02/19

 درصد پیشرفت

%100
کمی منتظر بمانید...