صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات طراحي مرحله دوم زیرسازی، روسازی خطوط ریلي، محوطه سازی و ساختمان های دپو پارکینگ خط 2 قطار شهری تبریز
مطالعات طراحي مرحله دوم زیرسازی، روسازی خطوط ریلي، محوطه سازی و ساختمان های دپو پارکینگ خط 2 قطار شهری تبریز - تصویر 1

مطالعات طراحي مرحله دوم زیرسازی، روسازی خطوط ریلي، محوطه سازی و ساختمان های دپو پارکینگ خط 2 قطار شهری تبریز

1396/03/30
ایستگاه مترو

مطالعات طراحي مرحله دوم زیرسازی، روسازی خطوط ریلي، محوطه سازی و

ساختمان های دپو پارکینگ خط 2 قطار شهری تبریز

نام کارفرمای اصلی

سازمان قطار شهری تبریز

نوع خدمات

طراحی

مدیر طرح

مهندسان مشاور پردیسان سازه

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

مشاور همکار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء/ EPC

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

11015

زمان شروع

1396/03/30

درصد پیشرفت

30%کمی منتظر بمانید...