صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات طرح جامع و راهبردی ایستگاه راه آهن زاهدان
مطالعات طرح جامع و راهبردی ایستگاه راه آهن زاهدان - تصویر 1

مطالعات طرح جامع و راهبردی ایستگاه راه آهن زاهدان

1395/12/25
ایستگاه راه آهن

مطالعات طرح جامع و راهبردی ایستگاه راه آهن زاهدان

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نوع خدمات

طراحی

مدیر طرح

مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

-

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

10.122

زمان شروع

1395/12/25

درصد پیشرفت

55%


کمی منتظر بمانید...