صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / طراحی تفصیلی زیرگذر شهرک گویم (در مسیر شیراز - سپیدان)
طراحی تفصیلی زیرگذر شهرک گویم (در مسیر شیراز - سپیدان) - تصویر 1

طراحی تفصیلی زیرگذر شهرک گویم (در مسیر شیراز - سپیدان)

1401/06/08
سیویل


طراحی تفصیلی زیرگذر شهرک گویم (در مسیر شیراز - سپیدان)

نام کارفرمای اصلی

شهرداری شیراز

نوع خدمات

طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

به روش سه عاملی

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

8408

زمان شروع

 1401/06/08

 درصد پیشرفت

%27کمی منتظر بمانید...