صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات مرحله اول و دوم و سوم پایانه و مطالعات مرحله اول مسیر خط 2 قطار شهری کرج
مطالعات مرحله اول و دوم و سوم  پایانه و مطالعات مرحله اول مسیر خط 2  قطار شهری کرج - تصویر 1

مطالعات مرحله اول و دوم و سوم پایانه و مطالعات مرحله اول مسیر خط 2 قطار شهری کرج

1391/05/07
ایستگاه مترو

مطالعات مرحله اول و دوم و سوم  پایانه و مطالعات مرحله اول

مسیر خط 2  قطار شهری کرج

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نوع خدمات

طراحی

مدیر طرح

مهندسان مشاور پردیسان سازه

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

شرکت سابیر/ EPC

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

6.378

زمان شروع

1391/05/07

درصد پیشرفت

80%

کمی منتظر بمانید...