صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات مرحله دوم اتصال توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران به سمت خط 1 و ایستگاه راه آهن شهر ری
مطالعات مرحله دوم اتصال توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران به سمت خط 1 و ایستگاه راه آهن شهر ری - تصویر 1

مطالعات مرحله دوم اتصال توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران به سمت خط 1 و ایستگاه راه آهن شهر ری

1400/10/08
ایستگاه مترو

مطالعات مرحله دوم اتصال توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران به سمت خط 1 و ایستگاه راه آهن شهر ری

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

مطالعات مرحله دوم

نوع قرارداد پیمانکار

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

12.657

زمان شروع

 1400/10/08

 درصد پیشرفت

0%


کمی منتظر بمانید...