صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات مشارکت عمومی-خصوصی برای پایانه دولت آباد
مطالعات مشارکت عمومی-خصوصی برای پایانه دولت آباد - تصویر 1

مطالعات مشارکت عمومی-خصوصی برای پایانه دولت آباد

1400/06/02
سیویل

مطالعات مشارکت عمومی-خصوصی برای پایانه دولت آباد

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

مطالعات سرمایه گذاری به روش مشارکت عمومی-خصوصی

نوع قرارداد پیمانکار

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

3009

زمان شروع

 1400/06/02

 درصد پیشرفت

%20
کمی منتظر بمانید...