صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ایستگاه های میدان امام حسین (ع) و حافظ خط 2 قطار شهری اصفهان و حومه
مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ایستگاه های میدان امام حسین (ع) و حافظ خط 2 قطار شهری اصفهان و حومه - تصویر 1

مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ایستگاه های میدان امام حسین (ع) و حافظ خط 2 قطار شهری اصفهان و حومه

1396/05/31
ایستگاه مترو

مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ایستگاه های میدان امام حسین (ع) و حافظ

خط 2 قطار شهری اصفهان و حومه

نام کارفرمای اصلی

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

نوع خدمات

طراحی

مدیر طرح

مهندسین مشاور زایند آب

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

خدمات همسان مشاور

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

8.399

زمان شروع

1396/05/31

درصد پیشرفت

35%

 

کمی منتظر بمانید...