صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات و طراحی مرحله اول تونل مکانیزه و ایستگاه های ادامه توسعه جنوبی خط 6 مترو تهران
مطالعات و طراحی مرحله اول تونل مکانیزه و ایستگاه های ادامه توسعه جنوبی خط 6 مترو تهران - تصویر 1

مطالعات و طراحی مرحله اول تونل مکانیزه و ایستگاه های ادامه توسعه جنوبی خط 6 مترو تهران

1397/05/31
ایستگاه مترو

مطالعات و طراحی مرحله اول تونل مکانیزه و ایستگاه های ادامه توسعه جنوبی خط 6 مترو تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

طراحی

مدیر طرح

شرکت مهندسین مشاور بهرو

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

خدمات همسان مشاور

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

4.500

زمان شروع

1397/05/31

درصد پیشرفت

5%


کمی منتظر بمانید...