صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات و طراحی مرحله اول دپوی دولت آباد خط 6 متروی تهران
مطالعات و طراحی مرحله اول دپوی دولت آباد خط 6 متروی تهران - تصویر 1

مطالعات و طراحی مرحله اول دپوی دولت آباد خط 6 متروی تهران

1397/05/31
ایستگاه مترو

مطالعات و طراحی مرحله اول دپوی دولت آباد خط 6 متروی تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نوع خدمات

طراحی

مدیر طرح

شرکت مهندسین مشاور بهرو

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

خدمات همسان مشاور

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

5.000

زمان شروع

1397/05/31

درصد پیشرفت

5%

 

کمی منتظر بمانید...