صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / نظارت بر عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه هسته مرکزی و سازه های جانبی ایستگاه نقش جهان (M2) خط 2 قطار شهری اصفهان
نظارت بر عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه هسته مرکزی و سازه های جانبی  ایستگاه نقش جهان (M2) خط 2 قطار شهری اصفهان - تصویر 1

نظارت بر عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه هسته مرکزی و سازه های جانبی ایستگاه نقش جهان (M2) خط 2 قطار شهری اصفهان

1400/09/27
ایستگاه مترو

نظارت بر عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه هسته مرکزی و سازه های جانبی

ایستگاه  نقش جهان(M2) خط 2 قطار شهری اصفهان

نام کارفرمای اصلی

 سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

نوع خدمات

نظارت

نوع قرارداد پیمانکار

به روش سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

85.861

زمان شروع

 1400/09/27

 درصد پیشرفت

0%

کمی منتظر بمانید...