صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / نظارت کارگاهی و عالیه تونل مکانیزه و ایستگاه های قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران
نظارت کارگاهی و عالیه تونل مکانیزه و ایستگاه های قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران - تصویر 1

نظارت کارگاهی و عالیه تونل مکانیزه و ایستگاه های قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران

1393/01/23
ایستگاه مترو

نظارت کارگاهی و عالیه تونل مکانیزه و ایستگاه های قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نوع خدمات

طراحی و نظارت

مدیر طرح

شرکت مهندسین مشاور بهرو

پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

شرکت آهاب/ سه عاملی

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

نظارت عالیه گارگاهی بر طبق بخشنامه ها 6887

زمان شروع

1393/01/23

درصد پیشرفت

95%

کمی منتظر بمانید...