صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / هماهنگی پروژه های تعمیرگاه مهرشهر
هماهنگی پروژه های تعمیرگاه مهرشهر - تصویر 1

هماهنگی پروژه های تعمیرگاه مهرشهر

1382/10
ایستگاه مترو

هماهنگی پروژه های تعمیرگاه مهرشهر 

 نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 

 نوع خدمات

خدمات مشاوره

 مشاور کارفرما

-

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

سیپورت- جهاد نصر- پارس تکنو/ سه عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 1.065

 زمان شروع

 1382/10

 زمان اتمام

1384/04


کمی منتظر بمانید...