صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / مطالعات مرحله دوم روسازی خط 2 قطارشهری شیراز
مطالعات مرحله دوم روسازی خط 2 قطارشهری شیراز - تصویر 1

مطالعات مرحله دوم روسازی خط 2 قطارشهری شیراز

1398/08/01
زیرسازی و روسازی

مطالعات مرحله دوم (طراحی تفصیلی) عملیات روسازی مسیر خط 2 مترو شیراز

نام کارفرمای اصلی

سازمان قطارشهری شیراز

نوع خدمات

طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

به روش EPC

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

2.121

زمان شروع

1398/08/01

 درصد پیشرفت

70%

کمی منتظر بمانید...