صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مرحله اول و دوم توسعه شمالی خط 3 متروی تهران 
مرحله اول و دوم توسعه شمالی خط 3 متروی تهران  - تصویر 1

مرحله اول و دوم توسعه شمالی خط 3 متروی تهران 

1388/06
ایستگاه مترو

مرحله اول و دوم توسعه شمالی خط 3 متروی تهران 

 نام کارفرمای اصلی

 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

 نوع خدمات

 طراحی

 مشاور کارفرما

مهندسین مشاور پژوهش

 پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد

طرح و توسعه بلند پایه/EPC  

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

 835

 زمان شروع

 1388/06

 زمان اتمام

1389/06

 

کمی منتظر بمانید...