صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام خدمات طراحی مرحله اول توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران
 انجام خدمات طراحی مرحله اول توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران - تصویر 1

انجام خدمات طراحی مرحله اول توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران

1395/05/18
ایستگاه مترو

انجام خدمات طراحی مرحله اول توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نوع خدمات

طراحی و تهیه اسناد مناقصه

نوع قرارداد پیمانکار

-

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

12000

زمان شروع

1395/05/18

درصد پیشرفت

1397/08


کمی منتظر بمانید...