صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / انجام خدمات طراحی مسیرهای دسترسی و محوطه سازی ایستگاه شهر جدید هشتگرد
انجام خدمات طراحی مسیرهای دسترسی و محوطه سازی ایستگاه شهر جدید هشتگرد - تصویر 1

انجام خدمات طراحی مسیرهای دسترسی و محوطه سازی ایستگاه شهر جدید هشتگرد

1397/07/17
ایستگاه مترو

انجام خدمات طراحی مسیرهای دسترسی و محوطه سازی ایستگاه شهر جدید هشتگرد

نام کارفرمای اصلی

 شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

 نوع خدمات

 طراحی و مطالعات

نوع قرارداد پیمانکار

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

1.000

زمان شروع

 1397/07/17

 زمان اتمام

1398/06


کمی منتظر بمانید...