صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / خدمات مشاوره بهسازی بخشی از نیمه جنوبی خط یک مترو تهران (حدفاصل ایستگاه شوش تا ایستگاه علی آباد)
خدمات مشاوره بهسازی بخشی از نیمه جنوبی خط یک مترو تهران (حدفاصل ایستگاه شوش تا ایستگاه علی آباد) - تصویر 1

خدمات مشاوره بهسازی بخشی از نیمه جنوبی خط یک مترو تهران (حدفاصل ایستگاه شوش تا ایستگاه علی آباد)

1401/12/13
ایستگاه مترو

خدمات مشاوره بهسازی بخشی از نیمه جنوبی خط یک مترو تهران

(حدفاصل ایستگاه شوش تا ایستگاه علی آباد)

نام کارفرمای اصلی

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه 

نوع خدمات

مشاور کارفرما

نوع قرارداد پیمانکار

-

مبلغ قرارداد (میلیارد ریال)

4

زمان شروع

 1401/12/13

 درصد پیشرفت

%0کمی منتظر بمانید...