صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / خدمات مشاوره طراحی کارخانه تولید مس کاتد معدن کالکافی با ظرفیت 3000 تن
خدمات مشاوره طراحی کارخانه تولید مس کاتد معدن کالکافی با ظرفیت 3000 تن - تصویر 1

خدمات مشاوره طراحی کارخانه تولید مس کاتد معدن کالکافی با ظرفیت 3000 تن

1399/12/05
سیویل

خدمات مشاوره طراحی کارخانه تولید مس کاتد معدن کالکافی با ظرفیت 3000 تن

نام کارفرمای اصلی

-

نوع خدمات

طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

به روش دو عاملی

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

2.242

زمان شروع

 1399/12/05

 درصد پیشرفت

%20
کمی منتظر بمانید...