صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / خدمات مشاوره مرحله دوم و مرحله سوم حوضچه ترسیب و کالورت انتقال آب زیر دامپ های باطله معدن مس سونگون
خدمات مشاوره مرحله دوم و مرحله سوم حوضچه ترسیب و کالورت انتقال آب زیر دامپ های باطله معدن مس سونگون - تصویر 1

خدمات مشاوره مرحله دوم و مرحله سوم حوضچه ترسیب و کالورت انتقال آب زیر دامپ های باطله معدن مس سونگون

1399/12/05
سیویل

خدمات مشاوره مرحله دوم و مرحله سوم حوضچه ترسیب و کالورت انتقال آب زیر دامپ های باطله معدن مس سونگون

نام کارفرمای اصلی

شرکت ملی صنایع مس ایران

نوع خدمات

طراحی و نظارت

نوع قرارداد پیمانکار

به روش دو عاملی

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

7.626

زمان شروع

 1399/12/05

درصد پیشرفت

%32کمی منتظر بمانید...