صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / خدمات مشاوره مطالعات و طراحی پایه و تفصیلی دپو خط 10 مترو تهران
خدمات مشاوره مطالعات و طراحی پایه و تفصیلی دپو خط 10 مترو تهران - تصویر 1

خدمات مشاوره مطالعات و طراحی پایه و تفصیلی دپو خط 10 مترو تهران

1402/04/18
سیویل

خدمات مشاوره مطالعات و طراحی پایه و تفصیلی دپو خط 10 مترو تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) 

نوع خدمات

مطالعات و طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

-

مبلغ قرارداد (میلیارد ریال)

60

زمان شروع

 1402/04/18

 درصد پیشرفت

%0


کمی منتظر بمانید...