صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / خرید خدمات مشاوره طراحی و انجام خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) پروژه احداث و تکمیل کارهای باقیمانده پایانه مسافری جدید شرق تهران
خرید خدمات مشاوره طراحی و انجام خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) پروژه احداث و تکمیل کارهای باقیمانده پایانه مسافری جدید شرق تهران - تصویر 1

خرید خدمات مشاوره طراحی و انجام خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) پروژه احداث و تکمیل کارهای باقیمانده پایانه مسافری جدید شرق تهران


سیویل

خرید خدمات مشاوره طراحی و انجام خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) پروژه احداث و تکمیل کارهای باقیمانده پایانه مسافری جدید شرق تهران

نام کارفرمای اصلی

شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) 

نوع خدمات

نظارت

نوع قرارداد پیمانکار

EPC

مبلغ قرارداد (میلیارد ریال)

183

زمان شروع

 1402/07/05

 درصد پیشرفت

%0برچسب‌ها:   
کمی منتظر بمانید...