صفحه اصلی / مقالات و انتشارات / دانش‌نما و درس آموخته‌های خط شش متروی تهران
دانش‌نما و درس آموخته‌های خط شش متروی تهران - تصویر 1

دانش‌نما و درس آموخته‌های خط شش متروی تهران

20/فروردین/1401
مقالات و انتشارات
عنوان کتاب:
دانش‌نما و درس آموخته‌های خط شش متروی تهران
گردآوری:
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) - مهندسین مشاور رهساز طرح
ناظر علمی:صادق طریق ازلی
انتشارات:
خجسته
سال انتشار:
1400
حوزه کاربردی:
مترو
لینک منبع:


کمی منتظر بمانید...