صفحه اصلی / مقالات و انتشارات / راهنمای جنبه‌های قراردادی در تونل‌سازی سنتی
راهنمای جنبه‌های قراردادی در تونل‌سازی سنتی - تصویر 1

راهنمای جنبه‌های قراردادی در تونل‌سازی سنتی

21/فروردین/1401
مقالات و انتشارات

عنوان کتاب:
راهنمای جنبه‌های قراردادی در تونل‌سازی سنتی
ترجمه:صادق طریق ازلی، محمدرضا احمدی صادقیه
تالیف:
کارگروه شماره 19 انجمن بین المللی تونل
سال انتشار:
1400
حوزه کاربردی:
قراردادی - تونلسازی سنتی
لینک منبع:


کمی منتظر بمانید...