صفحه اصلی / پروژه‌های تمام شده / مطالعات امکان سنجی در خصوص احداث کارخانه واگن سازی و سایت تعمیرات اساسی در محل کارخانه قند شازند اراک
مطالعات امکان سنجی در خصوص احداث کارخانه واگن سازی و سایت تعمیرات اساسی در محل کارخانه قند شازند اراک - تصویر 1

مطالعات امکان سنجی در خصوص احداث کارخانه واگن سازی و سایت تعمیرات اساسی در محل کارخانه قند شازند اراک

1400/04/22
ایستگاه راه آهن

مطالعه امکان سنجی در خصوص احداث کارخانه واگن سازی و سایت تعمیرات اساسی در محل کارخانه قند شازند اراک

نام کارفرمای اصلی

شرکت سینا ریل پارس 

نوع خدمات

مطالعات و امکان سنجی 

نوع قرارداد پیمانکار

-

 مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

۶۹۸

زمان شروع

 1400/04/22

 درصد پیشرفت

%45
کمی منتظر بمانید...