صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / پروژه ایستگاه L2، خط 2 مترو اصفهان، ایران

پروژه ایستگاه L2، خط 2 مترو اصفهان، ایران

مرداد 1396
ایستگاه مترو

فاکتور / پارامتر

مشخصات

نام پروژه

ایستگاه L2 اصفهان

کارفرما

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

مشخصات کارفرما

آدرس وب سایت: https://ghatarshahri.isfahan.ir/

ایمیل: info.metro@isfahan.ir

شماره تماس: 3134358410 0098

شماره قرارداد

96/125

نوع قرارداد

طراحی و ساخت (دو عاملی)

روش اجرا

ایستگاه زیرزمینی ترکیبی به روش بالا به پایین (Top and Down) شامل : شمع و ریب، ناتم، شمع سکانتی با مهاربند قطری

تاریخ شروع

31/05/1396

تاریخ پایان

در حال اجرا

مدت زمان پروژه

در حال اجرا

مشخصات کلیدی پروژه

·         ساختار هندسی مرکزی = سه طبقه زیرزمینی با سقف سه قوسی و عرض 35 متر

·         زیرزمینی ترکیبی بالا به پایین شامل : شمع و ریب گالری های تجهیزاتی در طبقه تیکت هال ، ناتم برای گالری میانی تردد مسافر طبقه تیکت هال، شمع سکانتی با مهاربند قطری برای اجرای طبقات تکنیکال و سکو

·         روباره = 8 متر

·         سازه نگهبان طبقه تیکت هال = شمع و ریب، فریم طاق

·         سازه نگهبان طبقه تکنیکال و سکو = شمع سکانتی دستگاهی به همراه استرات قطری

·         ابعاد حفاری طبقه تیکت هال = 35 متر عرض و 9.25 متر ارتفاع

·         ابعاد حفاری طبقه تکنیکال و سکو = 22.5 متر عرض و 16.30 متر ارتفاع

·         عرض سکو = 7.40 متر

·         دهانه مفید طبقه تکنیکال و سکو = 21 متر

·         تعداد ریب اجرا شده = 110

·         تعداد شمع مرحله اول اجرا شده = 220

·         تعداد شمع سکانتی اجرا شده = 452

·         تعداد استرات مورب استفاده شده = 100

·         ارتفاع شمع های سکانتی = 16 متر

·         زمین شناسی محدوده = دوره کرتاسه پایین (Qm)، واحد های رسوبی

·         لیتولوژی و واحد زمین شناسی = خاک دانه ریز با میان لایه ای از خاک ماسه ای دانه درشت

چالش ها و محدودیت ها

·          یکی از مهم ترین ریسک های ایستگاه وجود آب زیرزمینی و نحوه مواجه با آن بوده است که به منظور مرتفع نمودن این چالش استفاده از طرح های معماری متداول محدودیت های فراوانی را ایجاد نموده است

·         جانمایی ایستگاه در بافت میراثی و تاریخی 8 بهشت و لزوم اجرای زیرزمینی ایستگاه

·         مواجهه با آب زیرزمینی و عدم امکان پمپاژ به دلیل نزدیکی به آبخوان و تراوایی بالای خاک درشت دانه

·         محدودیت تراز خط به دلیل عبور تونل خط 2 با فاصله 4 متری از زیر تونل خط 1

·         خصوصیات مکانیکی ضعیف خاک محل احداث ایستگاه

·         عرض 7 متری سکو و دهانه 22 متری طبقه سکو به دلیل تبادلی بودن ایستگاه و پیشبینی تراکم مسافری

·         لزوم رعایت برنامه زمانبدی در روش اجرای ایستگاه و تامین امکان عبور دستگاه حفار تونل از سکوی حفاری شده

شرح خدمات انجام شده

·         گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه

·         بررسی و شناسایی های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات

·         بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روش های ساخت

·         بررسی سیستم تأسیساتی و تجهیزات مورد نیاز

·         برنامه ریزی کالبدی

·         تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش

·         مطالعات فاز 2 شامل معماری ، سازه ، تاسیسات برقی و مکانیک

·         نظارت بر نصب و قرائت ابزار دقیق و تحلیل نتایج ابزار دقیق

راه حل های نوآورانه جهت مقابله با موانع

·         به منظور مواجه با ریسک ژئوتکنیکی ساختگاه مشتمل بر بالا بودن تراز آب زیرزمینی و خاک با خصوصیات، ضعیف، از ترکیب سازه های نگهبان مختلف برای تأمین پایداری ایستگاه در حین اجرا استفاده شده است

·         طراحی ایستگاه زیرزمینی تبادلی در بافت میراثی اصفهان

·         طرح ایستگاه به صورت سه طبقه و تجمیع سازه های جنبی با هسته مرکزی ضمن در نظر داشتن اجرای یکپارچه ایستگاه به صورت زیرزمینی

·         مواجهه با آب زیرزمینی با اجرای دیواره آب بند

·         ایجاد امکان اجرای دیواره آب بند با شمع های سکانتی دستگاهی

·         استفاده از ترکیب روش های اجرایی مختلف

·         جانمایی عمده سازه های جانبی در هسته مرکزی آب بند

دستاوردها

·         طراحی معماری براساس چالش های روش اجرا و ویژگی های ژئوتکنیکی ساختگاه

·         طراحی توامان معماری، روش اجرا و سازه، روش ساخت ایستگاه به طور هماهنگ با جنبه های معماری همسو می شود و در نهایت منجر به یکپارچگی متقابل و مکمل می شود

·         توسعه و بکارگیری چارچوبی نوآورانه (الگوی طراحی، ایستگاه سه طبقه با پیکربندی سقف سه قوسی) برای ساخت ایستگاه

·         این پروژه موفقیت قابل توجهی در به کارگیری تکنیک شمع سکانتی مهار بندی شده به صورت زیرزمینی به عنوان یک اقدام بسیار کارآمد برای ایجاد دیوارهای آب بند و کنترل موثر آن به دست آورد

·         روش ساخت ایستگاه به ایجاد یک رویکرد معماری منحصر به فرد کمک کرده است، که در آن عناصر معماری به طور یکپارچه با تکنیک اجرا همسو می شوند و در نتیجه یکپارچگی هماهنگ طراحی و اجرا را تضمین می کنند.

·         اجرای موفقیت آمیز چندین نوع روش حفاری و تکنیک های موثر شامل شمع و ریب، تاپ داون، استرات قطریريال شمع سکانتی مهار بندی شده و روش جدید تونلسازی اتریشی.

·         اجرای موفقیت آمیز پروژه و ساخت و ساز ایستگاه L2 با سطح مقطع بزرگتر از ایستگاه های معمولی که نیاز به استفاده از تکنیک های پیشرفته و طراحی های متمایز را ایجاب می کند.

·         اجرای موفقیت آمیز این پروژه ابتکاری در یک بافت تاریخی و زیر آب های زیرزمینی و با در نظر گرفتن نشست های مجاز، با استفاده از ترکیبی از روش های مختلف حفاری، استفاده از شمع های سکانتی مهاربندی شده و استرات قطری محقق شد.کمی منتظر بمانید...