صفحه اصلی / مقالات و انتشارات / هیدروژئولوژی تونل در محیط‌های سنگی
هیدروژئولوژی تونل در محیط‌های سنگی - تصویر 1

هیدروژئولوژی تونل در محیط‌های سنگی

20/فروردین/1401
مقالات و انتشارات

عنوان کتاب:
هیدروژئولوژی تونل در محیط‌های سنگی 
نویسندگان:
محمد نخعی، مسعود مرسلی، صادق طریق ازلی
انتشارات:
جنگل
سال انتشار:
1400
حوزه کاربردی:
تونلسازی
لینک منبع:


کمی منتظر بمانید...