پروژه‌های تمام شده تعمیرگاه مهرشهر
انجام مطالعات طراحی و نظارت توسعه تعمیرگاه قطارها و پارکینگ مسقف در مهرشهر 

انجام مطالعات طراحی و نظارت توسعه تعمیرگاه قطارها و پارکینگ مسقف در مهرشهر 

انجام مطالعات طراحی و نظارت توسعه تعمیرگاه قطارها و پارکینگ مسقف در مهرشهر    نام کارفرمای اصلی  شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)  نوع خدمات طراحی و نظارت  مشاور کارفرما شرکت مهندسین مشاور بهرو  پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد شرکت پارس تکنو/ سه عاملی  مبلغ قرارداد (میلیون ریال)  6.492  زمان شروع 1382/11  زمان اتمام  1385/03 مشخصات و ویژگی ها: پایانه مهرشهر کرج در منتهی الیه غربی منطقه مهرشهر کرج  واقع شده است. این پایانه در زمینی به مساحت 44 هکتار و با 42 ساختمان تعمیراتی و خدمات ریلی با مساحت  55 هزار متر مربع  طراحی و اجرا گردیده است. این پایانه جهت تعمیر و نگهداری تا سطح 5 و توقف  قطارهای 300 متری خط 5 تهران – کرج و در 16رام قطار با طول ریل گذاری دقریب به 18.5 کیلومتر در محوطه پایانه احداث گردیده است. دراین پایانه علاوه بر محل توقفگاه شبانه قطارها، مراکز تعمیراتی ناوگان و تجهیزات ثابت خط5 تا سطح 5 تعمیراتی که بالاترین سطح تعمیرات میباشد، دیده شده است. ساختمان های تعمیرات سنگین و سبک، سالن رنگ آمیزی، سالن شستشوی اتوماتیک،سالن تراش چرخ، ساختمان خودرو امداد قطارها، مراکز تامین توان ( TPS و LPS ) و... ، مجموعه ساختمان های خدمات فنی به ناوگان و قطارها میباشند. علاوه بر آن ساختمان های کنترل و پشتیبانی خط( OCC )، استراحتگاه راهبران قطارها، مرکز اداری و رستوران، ساختمان آتشنشانی و...، سایر فضاهای ساختمانی طراحی شده در محوطه دپو و پارکینگ را تشکیل میدهند. 

1382/11 ایستگاه مترو
انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر ساختمانهای تعمیرگاه مهرشهر

انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر ساختمانهای تعمیرگاه مهرشهر

نام کارفرمای اصلی  شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)   نوع خدمات طراحی و نظارت   مشاور کارفرما -   پیمانکار اجرایی/ نوع قرارداد پارس تکنو/ سه عاملی   مبلغ قرارداد (میلیون ریال)  5.893   زمان شروع 1380/02    زمان اتمام 1382/01 مشخصات و ویژگی ها: پایانه مهرشهر کرج در منتهی الیه غربی منطقه مهرشهر کرج  واقع شده است. این پایانه در زمینی به مساحت 44 هکتار و با 42 ساختمان تعمیراتی و خدمات ریلی با مساحت  55 هزار متر مربع  طراحی و اجرا گردیده است. این پایانه جهت تعمیر و نگهداری تا سطح 5 و توقف  قطارهای 300 متری خط 5 تهران – کرج و در 16رام قطار با طول ریل گذاری دقریب به 18.5 کیلومتر در محوطه پایانه احداث گردیده است. دراین پایانه علاوه بر محل توقفگاه شبانه قطارها، مراکز تعمیراتی ناوگان و تجهیزات ثابت خط5 تا سطح 5 تعمیراتی که بالاترین سطح تعمیرات میباشد، دیده شده است. ساختمان های تعمیرات سنگین و سبک، سالن رنگ آمیزی، سالن شستشوی اتوماتیک،سالن تراش چرخ، ساختمان خودرو امداد قطارها، مراکز تامین توان ( TPS و LPS ) و... ، مجموعه ساختمان های خدمات فنی به ناوگان و قطارها میباشند. علاوه بر آن ساختمان های کنترل و پشتیبانی خط( OCC )، استراحتگاه راهبران قطارها، مرکز اداری و رستوران، ساختمان آتشنشانی و...، سایر فضاهای ساختمانی طراحی شده در محوطه دپو و پارکینگ را تشکیل میدهند. 

1380/02 سیویل
کمی منتظر بمانید...