پروژه‌های تمام شده خط 2 قطار شهری کرج
مطالعات مرحله اول و دوم و سوم  پایانه و مطالعات مرحله اول مسیر خط 2  قطار شهری کرج

مطالعات مرحله اول و دوم و سوم پایانه و مطالعات مرحله اول مسیر خط 2 قطار شهری کرج

مسیر خط 2  قطار شهری کرج مطالعات مرحله اول و دوم و سوم  پایانه و مطالعات مرحله اول  نام کارفرمای اصلی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه نوع خدمات طراحی و نظارت نوع قرارداد پیمانکار EPC به روش مبلغ قرارداد (میلیون ریال) 6.378 زمان شروع 1391/05/07 زمان اتمام 1399/03/31 مشخصات و ویژگی ها: دپو و پارکینگ خط 2 قطار شهری کرج بصورت دو محل مجزا جهت احداث پارکینگ قطار ها و دپو تعمیرات خط طراحی شده است. پارکینگ خط2 مترو کرج در منطقه ملارد و در زمینی به مساحت 2 هکتار و ساختمانی با مساحت 20هزار متر مربع  طراحی و اجرا گردیده است. طول ریل گذاری در محدوده پارکینگ 8 کیلومتر و دارای 9 سوزن و1دستگاه دابل کراس اور جهت اتصالات و انشعاب خطوط ریلی در محوطه میباشد.  همچنین دپو تعمیراتی اخط 2 مترو کرج در منطقه کمالشهر و در زمینی به مساحت 27 هکتار با 20کیلومتر  طول ریل گذاری که دارای 32دستگاه سوزن ،2 دستگاه کراس اور و1 دستگاه دابل کراس اور جهت اتصالات و انشعاب خطوط ریلی احداث گردیده است. سطح تعمیرات در این دپو سطح 5(اساسی) میباشد. دراین پایانه مراکز تعمیراتی ناوگان و تجهیزات ثابت خط2 مترو کرج شامل ساختمان های تعمیرات سنگین و سبک، سالن رنگ آمیزی، سالن شستشوی اتوماتیک،سالن تراش چرخ، ساختمان خودرو امداد قطارها، مراکز تامین توان ( TPS و LPS ) و... ، مجموعه ساختمان های خدمات فنی به ناوگان و قطارها لحاظ گردیده شده است. علاوه بر آن ساختمان های کنترل و پشتیبانی خط( OCC )، استراحتگاه راهبران قطارها، مرکز اداری و رستوران، ساختمان آتشنشانی و...، سایر فضاهای ساختمانی را تشکیل میدهند. این پایانه شامل31 ساختمان اداری و صنعتی  به مساحت تقریبی60 هزار متر مربع می­باشد.

1391/05/07 سیویل
کمی منتظر بمانید...