پروژه‌های جاری خط 10 مترو تهران
تونل خط 10 مترو تهران، تهران، ایران

تونل خط 10 مترو تهران، تهران، ایران

فاکتور / پارامتر مشخصات نام پروژه تونل خط 10 مترو تهران کارفرما شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه مشخصات کارفرما آدرس وب سایت: https://metrogroup.tehran.ir /   ایمیل: info.metro@tehran.ir شماره تماس: 2177244041 0098 شماره قرارداد 02/402011 نوع قرارداد طراحی فاز دو توسط مهندسین مشاور رهساز طرح، تایید توسط مدیر طرح و اجرا توسط پیمانکار (4 عاملی) تاریخ شروع 28/01/1402 تاریخ پایان در حال اجرا مدت زمان پروژه در حال اجرا مشخصات کلیدی پروژه ·        طول خط 10 مترو تهران: 48 کیلومتر ·        تقاطع با خطوط موجود متروی تهران (خطوط ۱، 2، 3، 4، 5، 6، 7)  و خطوط آتی متروی تهران (خطوط 8، 9، 10، 11) ·        تعداد ایستگاه: 37 ·        واحد های خاکی زمین شناسی مهندسی مسیر تونل: واحد های خاکی دانه ریز و دانه درشت ET1 ، ET2 ، ET3 ، ET4 و FL ·        تعداد تردد حدود 19286 نفر مسافر در هر ساعت در هر جهت ( PPHPD ) ·        سیستم ترابری TBM : لوکو واگن ·        نوع ماشین حفار: ماشین تعادلی فشار زمین (EPB) ساخت شرکت HERRENKNECHT ·        جهت پروژه: اتصال غرب به شرق شهر تهران چالش ها و محدودیت ها ·        عبور از مجاورت برج های بلند که دارای گود و فضاهای زیرزمینی عمیق دارای نیل و انکر موقت هستند ·        محدودیت اجرایی شیب مسیر با توجه به نوع سیستم ترابری ماشین حفار که لوکو واگن است محدودیت ها و چالش های طرح هندسی مسیر: ·        ایستگاه دریاچه: شفت ورود TBM و نقطه اجباری ( Fix point )  برای مسیر ·        ایستگاه کوهسار: تقاطع با خط 6 متروی تهران و محدودیت فاصله قائم و افقی ·        ایستگاه المپیک: عبور از رودخانه کن بعد از ایستگاه، ایستگاه تبادلی با خط 9 آتی متروی تهران، شفت ساپورت TBM ، مجتمع ایستگاهی ·        ایستگاه جنت آباد: شفت خروج TBM شماره یک و شفت ورود TBM شماره 2، وجود زیرگذر در حال احداث تقاطع نیایش-جنت آباد، وجود کانال آب (یکی از چالش های اصلی در این ایستگاه طراحی طرح هندسی کارآمد برای مواجه، هماهنگی و رفع تمامی این محدودیت ها می باشد) ·        ایستگاه ایرانشهر: قرار گرفتن داخل حریم گسلی، مشکل تملک زمین تجهیز کارگاه که نهایتا منجر به جابجایی محل ایستگاه گردید ·        ایستگاه اشرفی: وجود کانال دره فرحزاد به ارتفاع 10 متر (عبور از زیر کانال یا سطح بالای کانال بر تراز و جانمایی ایستگاه اشرفی موثر بوده است) ·        ایستگاه کتاب: تبادل با خط 7 متروی تهران، جانمایی شفت ساپورت بعد از میدان کتاب به منظور بهره برداری مسیر حفاری شده از ایستگاه دریاچه تا میدان کتاب ·        ایستگاه آتی ساز: قرار گرفتن در حریم گسل و عبور مسیر از میان دو مجموعه برج (آتی ساز و باغ بهشت) شرح خدمات انجام شده مطالعات: ·        مطالعات طراحی مرحله دوم پلان و پروفیل مسیر خط 10 متروی تهران ·        مطالعات زهکشی و آب بندی ·        برآورد نشست و آنالیز ریسک سازه های سطحی در حریم مسیر تونل طراحی: ·        طراحی مرحله دوم تونل و سازه های جانبی ·        طراحی ابزار بندی و رفتارنگاری تونل ·        طراحی فشار سینه کار ·        طراحی تزریق پشت سگمنت ·        طراحی عبور TBM از ایستگاه ·        طراحی هندسی سگمنت ·        طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل در مقاطع عادی و بحرانی (سازه ها، تاسیسات شهری، بازشوها) و ارائه گزارش و نقشه های مربوط ·        طراحی فاز دو هواکش های میانی تونل و خروجی های اضطراری راه حل های نوآورانه جهت مقابله با موانع ·        طراحی طرح هندسی مناسب و کارآمد مسیر پروژه برای عبور از چالش های مسیر پروژه مطابق بند پیشین دستاوردها ·        مطالعات و گزارش های پروژه به صورت موفقیت آمیز و رضایت بخش تهیه شد ·        طراحی موفقیت آمیز مناسب و کارآمد طرح هندسی مسیر پروژه جهت مواجه با چالش ها و محدودیت های مسیر پروژه

فروردین 1402 خطوط ریلی و مسیر
کمی منتظر بمانید...