پروژه‌های جاری راهسازی
مطالعات بهسازی محور کرسف-سهرورد، زنجان، ایران

مطالعات بهسازی محور کرسف-سهرورد، زنجان، ایران

فاکتور / پارامتر مشخصات نام پروژه بهسازی محور کرسف سهرود زنجان کارفرما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مشخصات کارفرما آدرس وب سایت: imidro.gov.ir ایمیل: info@imidro.gov.ir شماره تماس: 2141868000 0098 شماره قرارداد 12657 و 1402/114660 نوع قرارداد طراحی و ساخت (دو عاملی) تاریخ شروع 29/5/1401 تاریخ پایان در حال اجرا مدت زمان پروژه در حال اجرا مشخصات کلیدی پروژه ·         طول این محور برابر 328+14 کیلومتر می‌باشد، که از کیلومتر  911.22+3 تا کیلومتر 800+6 نوسازی و کیلومتر 500+6 الی کیلومتر 139.77+11 بهسازی مسیر انجام شد. ·         در طراحی مقاطع عرضی این پروژه با توجه به حجم ترافیک عبوری از هر محور تصمیم بر آن شد تا بخش نوسازی مسیر (کمربندی کرسف) به صورت یک خط رفت و برگشتی طراحی شود و عرض هر یک از خطوط برابر 3.6 متر در نظر گرفته شده، همچنین برای بخش بهسازی مسیر تصمیم بر آن شد تا افزایش عرض جاده محور موجود  از سمت غرب اعمال شود. ·         این مسیر با توجه به دسته بندی‌های آیین‌نامه معابر برون شهری در رده راه‌های جمع‌ و پخش کننده قرار گرفته و حداکثر سرعت طراحی در نظر گرفته شده برای این محور برابر 80 کیلومتر بر ساعت می‌باشد. ·         با توجه به برآورد‌های ترافیکی انجام شده، روسازی مناسب برای این طرح در 10 ساله اول شامل 4 لایه با مشخصات زیر می باشد. یک لایه اساس به ارتفاع 15 سانتی‌متر، یک لایه زیراساس به ارتفاع 15 سانتی‌متر، دولایه آسفالت شامل 6 سانتی‌متر بیندر و 4 سانتی‌متر توپیکا می‌باشد. چالش ها و محدودیت ها ·          تملک زمین‌های شخصی ·         عدم امکان تغییر محور از محل فعلی و اجبار به بهسازی مسیر موجود به علت تبعات اجتماعی و اقتصادی اصلاح واریانت مسیر شرح خدمات انجام شده مطالعات: ·         مطالعات مرحله اول‌ بهسازی شامل مطالعات ترافیک، روسازی، زمین شناسی، هیدرولوژی و زیست محیطی ·         طراحی نقشه پلان، پروفیل و مقاطع عرضی تیپ در مرحله اول و دوم (تفضیلی) ·         برآورد ترافیکی محور در 20 سال آینده و پیش‌بینی طراحی روسازی لازم برای محور ·         تهیه نقشه ارزیابی به منظور تملک زمین‌های مورد نیاز ·         تهیه نقشه علائم و ایمنی به منظور افزایش ایمنی مسیر طراحی شده و موجود ·         اصلاح هندسی و طراحی تقاطع های مسیر نظارت: ·         نظارت قبل از اجرا ·         نظارت در دوره حین اجرا (کنترل، فنی و پشتیبانی) ·         نظارت بعد از اجرا (خاتمه و تضمین) راه حل های نوآورانه جهت مقابله با موانع ·         انتخاب روش بهینه و نوع بهسازی مسیر ·         تطبیق طرح با طرح‌های توسعه آتی محور و شهرهای واقع در طول مسیر از حیث جغرافیای گسترش شهری ·         ایجاد ظرفیت استفاده مشترک راه‌های دسترسی معدنی به عنوان بخشی از توسعه راه های سراسری کشور دستاوردها ·         روان‌تر شدن ترافیک محور ·         حذف ترافیک وسایل نقلیه سنگین و کاهش ترافیک عبوری از محدوده شهری ·          کاهش استهلاک وسایل نقلیه ·         بهبود دسترسی و افزایش بهره‌ وری معادن منطقه

1401/05/29 خطوط ریلی و مسیر
پروژه مطالعات جاده دسترسی معدن سرب و روی مهدی آباد به بزرگراه کرمان-یزد، یزد، ایران

پروژه مطالعات جاده دسترسی معدن سرب و روی مهدی آباد به بزرگراه کرمان-یزد، یزد، ایران

فاکتور / پارامتر مشخصات نام پروژه عملیات اتصال راه دسترسی معدن سرب و روی مهدی آباد به بزرگراه کرمان-یزد کارفرما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مشخصات کارفرما آدرس وب سایت: imidro.gov.ir ایمیل: info@imidro.gov.ir شماره تماس: 2141868000 0098 شماره قرارداد 9824 نوع قرارداد طراحی و ساخت (دو عاملی) تاریخ شروع 29/4/1401 تاریخ پایان در حال اجرا مدت زمان پروژه در حال اجرا مشخصات کلیدی پروژه ·         طول این پروژه 482.91+6 کیلومتر می‌باشد که داری یک محور تک خطه رفت و برگشت می‌باشد. ·         عرض هریک از محورها به تشریح دارای 3.3 متر خط اصلی، 1.5 متر شانه آسفالت و 1.2 متر شانه خاکی می‌باشد و دو خط توسط یک خط منقطع از یکدیگر تفکیک شده‌اند. ·         این مسیر با توجه به دسته بندی‌های آیین‌نامه معابر برون شهری در رده راه‌های دسترسی محلی قرار گرفته و حداکثر سرعت طراحی در نظر گرفته شده برای این محور برابر 60 کیلومتر بر ساعت می‌باشد. چالش ها و محدودیت ها ·          از جمله مشکلات پروژه می‌توان به اخذ مجوز از اداره محیط زیست اشاره کرد زیرا این منطقه محل عبوری حیوانات وحشی بومی وکمیاب می‌باشد. ·         به علت قرارگیری پروژه در محدوده سیل‌خیز بایستی مهاربند برای مهارسیل طراحی و جریان سیل هدایت شود. ·         به علت وجود حیوانات کمیاب وحشی در منطقه و تردد در روی جاده محور طراحی شده بایستی برای عبور ایمن این حیوانات چاره اندیشی می‌شد. ·         لزوم تملک باغات پسته در بخش انتهایی مسیر و صعوبت تملک باغات شخصی ·         وجود معارضات تاسیساتی همانند لوله انتقال سوخت و لوله انتقال آب در منطقه و لزوم رعایت فاصله خط پروژه و لوله‌ها شرح خدمات انجام شده مطالعات: ·         بازنگری مجدد پلان مسیر و پروفیل طراحی شده توسط مشاور قبلی پروژه طراحی: ·         طراحی و ساخت پل با دهانه خاص و ارتفاع مناسب به منظور دو هدف مهم: امکان هدایت سیلاب و امکان تردد حیوانات وحشی منطقه در مواقع عادی ·         طراحی تقاطع راه دسترسی به مجمتع مهدی‌آباد و کردکوی جهت کاهش حداکثر سرعت مجاز از 100 کیلومتر بر ساعت به 60 کیلومتر بر ساعت ·         جابجایی دوربرگردان در طول جاده مهریز-کرمان در جهت کاهش تصادفات ترافیکی ·         جانمایی تابلو‌های ایمنی و راهنمایی و رانندگی به منظور افزایش ایمنی محور ·         طراحی میدان در محور به منظور هدایت ترافیک و کاهش تصادفات رانندگی نظارت: ·         نظارت قبل از اجرا ·         نظارت حین اجرا (کنترل، همانهگی، فنی، پشتیبانی) ·         نظارت بعد از اجرا (خاتمه و تضمین) راه حل های نوآورانه جهت مقابله با موانع ·         طراحی میدان جهت کاهش ترافیک ·         جابجایی خط پروژه و سطح آسفالت به منظور برطرف‌کردن چالش‌های پروژه ·         ساخت پل با سازه و ارتفاع دهانه خاص به منظور هدایت سیلاب و ایجاد مسیر عبور و مرور برای حیوانات منطقه دستاوردها ·         روان‌تر شدن ترافیک محور ·         بهبود دسترسی و افزایش بهره‌وری معادن منطقه ·         کاهش تصادفات و خطرات جانی در محدوده پروژه

1401/04/29 خطوط ریلی و مسیر
کمی منتظر بمانید...