صفحه اصلی / هیأت مدیره

هیأت مدیرهنام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

صادق طریق‌ازلی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکترای زمین شناسی

بالای 15 سال

رضا گوهریان

رئیس هیات مدیره

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

بالای 25 سال

محمدرضا احمدی صادقیه

قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره

فوق لیسانس مهندسی عمران- مدیریت پروژه و مهندسی ساخت

بالای 15 سال

کمی منتظر بمانید...