صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / تونل خط 10 مترو تهران، تهران، ایران

تونل خط 10 مترو تهران، تهران، ایران

فروردین 1402
خطوط ریلی و مسیر

فاکتور / پارامتر

مشخصات

نام پروژه

تونل خط 10 مترو تهران

کارفرما

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

مشخصات کارفرما

آدرس وب سایت: https://metrogroup.tehran.ir/  

ایمیل: info.metro@tehran.ir

شماره تماس: 2177244041 0098

شماره قرارداد

02/402011

نوع قرارداد

طراحی فاز دو توسط مهندسین مشاور رهساز طرح، تایید توسط مدیر طرح و اجرا توسط پیمانکار (4 عاملی)

تاریخ شروع

28/01/1402

تاریخ پایان

در حال اجرا

مدت زمان پروژه

در حال اجرا

مشخصات کلیدی پروژه

·        طول خط 10 مترو تهران: 48 کیلومتر

·        تقاطع با خطوط موجود متروی تهران (خطوط ۱، 2، 3، 4، 5، 6، 7)  و خطوط آتی متروی تهران (خطوط 8، 9، 10، 11)

·        تعداد ایستگاه: 37

·        واحد های خاکی زمین شناسی مهندسی مسیر تونل: واحد های خاکی دانه ریز و دانه درشت ET1، ET2، ET3، ET4 و FL

·        تعداد تردد حدود 19286 نفر مسافر در هر ساعت در هر جهت (PPHPD)

·        سیستم ترابری TBM: لوکو واگن

·        نوع ماشین حفار: ماشین تعادلی فشار زمین (EPB) ساخت شرکت HERRENKNECHT

·        جهت پروژه: اتصال غرب به شرق شهر تهران

چالش ها و محدودیت ها

·        عبور از مجاورت برج های بلند که دارای گود و فضاهای زیرزمینی عمیق دارای نیل و انکر موقت هستند

·        محدودیت اجرایی شیب مسیر با توجه به نوع سیستم ترابری ماشین حفار که لوکو واگن است

محدودیت ها و چالش های طرح هندسی مسیر:

·        ایستگاه دریاچه: شفت ورود TBM و نقطه اجباری (Fix point)  برای مسیر

·        ایستگاه کوهسار: تقاطع با خط 6 متروی تهران و محدودیت فاصله قائم و افقی

·        ایستگاه المپیک: عبور از رودخانه کن بعد از ایستگاه، ایستگاه تبادلی با خط 9 آتی متروی تهران، شفت ساپورت TBM، مجتمع ایستگاهی

·        ایستگاه جنت آباد: شفت خروج TBM شماره یک و شفت ورود TBM شماره 2، وجود زیرگذر در حال احداث تقاطع نیایش-جنت آباد، وجود کانال آب (یکی از چالش های اصلی در این ایستگاه طراحی طرح هندسی کارآمد برای مواجه، هماهنگی و رفع تمامی این محدودیت ها می باشد)

·        ایستگاه ایرانشهر: قرار گرفتن داخل حریم گسلی، مشکل تملک زمین تجهیز کارگاه که نهایتا منجر به جابجایی محل ایستگاه گردید

·        ایستگاه اشرفی: وجود کانال دره فرحزاد به ارتفاع 10 متر (عبور از زیر کانال یا سطح بالای کانال بر تراز و جانمایی ایستگاه اشرفی موثر بوده است)

·        ایستگاه کتاب: تبادل با خط 7 متروی تهران، جانمایی شفت ساپورت بعد از میدان کتاب به منظور بهره برداری مسیر حفاری شده از ایستگاه دریاچه تا میدان کتاب

·        ایستگاه آتی ساز: قرار گرفتن در حریم گسل و عبور مسیر از میان دو مجموعه برج (آتی ساز و باغ بهشت)

شرح خدمات انجام شده

مطالعات:

·        مطالعات طراحی مرحله دوم پلان و پروفیل مسیر خط 10 متروی تهران

·        مطالعات زهکشی و آب بندی

·        برآورد نشست و آنالیز ریسک سازه های سطحی در حریم مسیر تونل

طراحی:

·        طراحی مرحله دوم تونل و سازه های جانبی

·        طراحی ابزار بندی و رفتارنگاری تونل

·        طراحی فشار سینه کار

·        طراحی تزریق پشت سگمنت

·        طراحی عبور TBM از ایستگاه

·        طراحی هندسی سگمنت

·        طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل در مقاطع عادی و بحرانی (سازه ها، تاسیسات شهری، بازشوها) و ارائه گزارش و نقشه های مربوط

·        طراحی فاز دو هواکش های میانی تونل و خروجی های اضطراری

راه حل های نوآورانه جهت مقابله با موانع

·        طراحی طرح هندسی مناسب و کارآمد مسیر پروژه برای عبور از چالش های مسیر پروژه مطابق بند پیشین

دستاوردها

·        مطالعات و گزارش های پروژه به صورت موفقیت آمیز و رضایت بخش تهیه شد

·        طراحی موفقیت آمیز مناسب و کارآمد طرح هندسی مسیر پروژه جهت مواجه با چالش ها و محدودیت های مسیر پروژه

برچسب‌ها:    تونل حفاری مکانیزه مترو
کمی منتظر بمانید...