صفحه اصلی / پروژه‌های جاری / طراحی مرحله دوم ادامه خط 2 قطار شهری شیراز (حد فاصل ایستگاه آزادی تا توقفگاه فضیلت)
طراحی مرحله دوم ادامه خط 2 قطار شهری شیراز (حد فاصل ایستگاه آزادی تا توقفگاه فضیلت) - تصویر 1

طراحی مرحله دوم ادامه خط 2 قطار شهری شیراز (حد فاصل ایستگاه آزادی تا توقفگاه فضیلت)

1402/04/11
خطوط ریلی و مسیر

طراحی مرحله دوم ادامه خط 2 قطار شهری شیراز

(حد فاصل ایستگاه آزادی تا توقفگاه فضیلت)

نام کارفرمای اصلی

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز 

نوع خدمات

مطالعات و طراحی

نوع قرارداد پیمانکار

-

مبلغ قرارداد (میلیارد ریال)

65

زمان شروع

 1402/04/11

 درصد پیشرفت

%2.30کمی منتظر بمانید...