پروژه‌های جاری
پروژه ایستگاه L2، خط 2 مترو اصفهان، ایران

پروژه ایستگاه L2، خط 2 مترو اصفهان، ایران

فاکتور / پارامتر مشخصات نام پروژه ایستگاه L2 اصفهان کارفرما سازمان قطار شهری اصفهان و حومه مشخصات کارفرما آدرس وب سایت: https://ghatarshahri.isfahan.ir/ ایمیل: info.metro@isfahan.ir شماره تماس: 3134358410 0098 شماره قرارداد 96/125 نوع قرارداد طراحی و ساخت (دو عاملی) روش اجرا ایستگاه زیرزمینی ترکیبی به روش بالا به پایین (Top and Down) شامل : شمع و ریب، ناتم، شمع سکانتی با مهاربند قطری تاریخ شروع 31/05/1396 تاریخ پایان در حال اجرا مدت زمان پروژه در حال اجرا مشخصات کلیدی پروژه ·         ساختار هندسی مرکزی = سه طبقه زیرزمینی با سقف سه قوسی و عرض 35 متر ·         زیرزمینی ترکیبی بالا به پایین شامل : شمع و ریب گالری های تجهیزاتی در طبقه تیکت هال ، ناتم برای گالری میانی تردد مسافر طبقه تیکت هال، شمع سکانتی با مهاربند قطری برای اجرای طبقات تکنیکال و سکو ·         روباره = 8 متر ·         سازه نگهبان طبقه تیکت هال = شمع و ریب، فریم طاق ·         سازه نگهبان طبقه تکنیکال و سکو = شمع سکانتی دستگاهی به همراه استرات قطری ·         ابعاد حفاری طبقه تیکت هال = 35 متر عرض و 9.25 متر ارتفاع ·         ابعاد حفاری طبقه تکنیکال و سکو = 22.5 متر عرض و 16.30 متر ارتفاع ·         عرض سکو = 7.40 متر ·         دهانه مفید طبقه تکنیکال و سکو = 21 متر ·         تعداد ریب اجرا شده = 110 ·         تعداد شمع مرحله اول اجرا شده = 220 ·         تعداد شمع سکانتی اجرا شده = 452 ·         تعداد استرات مورب استفاده شده = 100 ·         ارتفاع شمع های سکانتی = 16 متر ·         زمین شناسی محدوده = دوره کرتاسه پایین ( Qm )، واحد های رسوبی ·         لیتولوژی و واحد زمین شناسی = خاک دانه ریز با میان لایه ای از خاک ماسه ای دانه درشت چالش ها و محدودیت ها ·          یکی از مهم ترین ریسک های ایستگاه وجود آب زیرزمینی و نحوه مواجه با آن بوده است که به منظور مرتفع نمودن این چالش استفاده از طرح های معماری متداول محدودیت های فراوانی را ایجاد نموده است ·         جانمایی ایستگاه در بافت میراثی و تاریخی 8 بهشت و لزوم اجرای زیرزمینی ایستگاه ·         مواجهه با آب زیرزمینی و عدم امکان پمپاژ به دلیل نزدیکی به آبخوان و تراوایی بالای خاک درشت دانه ·         محدودیت تراز خط به دلیل عبور تونل خط 2 با فاصله 4 متری از زیر تونل خط 1 ·         خصوصیات مکانیکی ضعیف خاک محل احداث ایستگاه ·         عرض 7 متری سکو و دهانه 22 متری طبقه سکو به دلیل تبادلی بودن ایستگاه و پیشبینی تراکم مسافری ·         لزوم رعایت برنامه زمانبدی در روش اجرای ایستگاه و تامین امکان عبور دستگاه حفار تونل از سکوی حفاری شده شرح خدمات انجام شده ·         گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه ·         بررسی و شناسایی های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات ·         بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روش های ساخت ·         بررسی سیستم تأسیساتی و تجهیزات مورد نیاز ·         برنامه ریزی کالبدی ·         تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش ·         مطالعات فاز 2 شامل معماری ، سازه ، تاسیسات برقی و مکانیک ·         نظارت بر نصب و قرائت ابزار دقیق و تحلیل نتایج ابزار دقیق راه حل های نوآورانه جهت مقابله با موانع ·         به منظور مواجه با ریسک ژئوتکنیکی ساختگاه مشتمل بر بالا بودن تراز آب زیرزمینی و خاک با خصوصیات، ضعیف، از ترکیب سازه های نگهبان مختلف برای تأمین پایداری ایستگاه در حین اجرا استفاده شده است ·         طراحی ایستگاه زیرزمینی تبادلی در بافت میراثی اصفهان ·         طرح ایستگاه به صورت سه طبقه و تجمیع سازه های جنبی با هسته مرکزی ضمن در نظر داشتن اجرای یکپارچه ایستگاه به صورت زیرزمینی ·         مواجهه با آب زیرزمینی با اجرای دیواره آب بند ·         ایجاد امکان اجرای دیواره آب بند با شمع های سکانتی دستگاهی ·         استفاده از ترکیب روش های اجرایی مختلف ·         جانمایی عمده سازه های جانبی در هسته مرکزی آب بند دستاوردها ·         طراحی معماری براساس چالش های روش اجرا و ویژگی های ژئوتکنیکی ساختگاه ·         طراحی توامان معماری، روش اجرا و سازه، روش ساخت ایستگاه به طور هماهنگ با جنبه های معماری همسو می شود و در نهایت منجر به یکپارچگی متقابل و مکمل می شود ·         توسعه و بکارگیری چارچوبی نوآورانه (الگوی طراحی، ایستگاه سه طبقه با پیکربندی سقف سه قوسی) برای ساخت ایستگاه ·         این پروژه موفقیت قابل توجهی در به کارگیری تکنیک شمع سکانتی مهار بندی شده به صورت زیرزمینی به عنوان یک اقدام بسیار کارآمد برای ایجاد دیوارهای آب بند و کنترل موثر آن به دست آورد ·         روش ساخت ایستگاه به ایجاد یک رویکرد معماری منحصر به فرد کمک کرده است، که در آن عناصر معماری به طور یکپارچه با تکنیک اجرا همسو می شوند و در نتیجه یکپارچگی هماهنگ طراحی و اجرا را تضمین می کنند. ·         اجرای موفقیت آمیز چندین نوع روش حفاری و تکنیک های موثر شامل شمع و ریب، تاپ داون، استرات قطریريال شمع سکانتی مهار بندی شده و روش جدید تونلسازی اتریشی. ·         اجرای موفقیت آمیز پروژه و ساخت و ساز ایستگاه L2 با سطح مقطع بزرگتر از ایستگاه های معمولی که نیاز به استفاده از تکنیک های پیشرفته و طراحی های متمایز را ایجاب می کند. ·         اجرای موفقیت آمیز این پروژه ابتکاری در یک بافت تاریخی و زیر آب های زیرزمینی و با در نظر گرفتن نشست های مجاز، با استفاده از ترکیبی از روش های مختلف حفاری، استفاده از شمع های سکانتی مهاربندی شده و استرات قطری محقق شد.

مرداد 1396 ایستگاه مترو
تونل خط 10 مترو تهران، تهران، ایران

تونل خط 10 مترو تهران، تهران، ایران

فاکتور / پارامتر مشخصات نام پروژه تونل خط 10 مترو تهران کارفرما شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه مشخصات کارفرما آدرس وب سایت: https://metrogroup.tehran.ir /   ایمیل: info.metro@tehran.ir شماره تماس: 2177244041 0098 شماره قرارداد 02/402011 نوع قرارداد طراحی فاز دو توسط مهندسین مشاور رهساز طرح، تایید توسط مدیر طرح و اجرا توسط پیمانکار (4 عاملی) تاریخ شروع 28/01/1402 تاریخ پایان در حال اجرا مدت زمان پروژه در حال اجرا مشخصات کلیدی پروژه ·        طول خط 10 مترو تهران: 48 کیلومتر ·        تقاطع با خطوط موجود متروی تهران (خطوط ۱، 2، 3، 4، 5، 6، 7)  و خطوط آتی متروی تهران (خطوط 8، 9، 10، 11) ·        تعداد ایستگاه: 37 ·        واحد های خاکی زمین شناسی مهندسی مسیر تونل: واحد های خاکی دانه ریز و دانه درشت ET1 ، ET2 ، ET3 ، ET4 و FL ·        تعداد تردد حدود 19286 نفر مسافر در هر ساعت در هر جهت ( PPHPD ) ·        سیستم ترابری TBM : لوکو واگن ·        نوع ماشین حفار: ماشین تعادلی فشار زمین (EPB) ساخت شرکت HERRENKNECHT ·        جهت پروژه: اتصال غرب به شرق شهر تهران چالش ها و محدودیت ها ·        عبور از مجاورت برج های بلند که دارای گود و فضاهای زیرزمینی عمیق دارای نیل و انکر موقت هستند ·        محدودیت اجرایی شیب مسیر با توجه به نوع سیستم ترابری ماشین حفار که لوکو واگن است محدودیت ها و چالش های طرح هندسی مسیر: ·        ایستگاه دریاچه: شفت ورود TBM و نقطه اجباری ( Fix point )  برای مسیر ·        ایستگاه کوهسار: تقاطع با خط 6 متروی تهران و محدودیت فاصله قائم و افقی ·        ایستگاه المپیک: عبور از رودخانه کن بعد از ایستگاه، ایستگاه تبادلی با خط 9 آتی متروی تهران، شفت ساپورت TBM ، مجتمع ایستگاهی ·        ایستگاه جنت آباد: شفت خروج TBM شماره یک و شفت ورود TBM شماره 2، وجود زیرگذر در حال احداث تقاطع نیایش-جنت آباد، وجود کانال آب (یکی از چالش های اصلی در این ایستگاه طراحی طرح هندسی کارآمد برای مواجه، هماهنگی و رفع تمامی این محدودیت ها می باشد) ·        ایستگاه ایرانشهر: قرار گرفتن داخل حریم گسلی، مشکل تملک زمین تجهیز کارگاه که نهایتا منجر به جابجایی محل ایستگاه گردید ·        ایستگاه اشرفی: وجود کانال دره فرحزاد به ارتفاع 10 متر (عبور از زیر کانال یا سطح بالای کانال بر تراز و جانمایی ایستگاه اشرفی موثر بوده است) ·        ایستگاه کتاب: تبادل با خط 7 متروی تهران، جانمایی شفت ساپورت بعد از میدان کتاب به منظور بهره برداری مسیر حفاری شده از ایستگاه دریاچه تا میدان کتاب ·        ایستگاه آتی ساز: قرار گرفتن در حریم گسل و عبور مسیر از میان دو مجموعه برج (آتی ساز و باغ بهشت) شرح خدمات انجام شده مطالعات: ·        مطالعات طراحی مرحله دوم پلان و پروفیل مسیر خط 10 متروی تهران ·        مطالعات زهکشی و آب بندی ·        برآورد نشست و آنالیز ریسک سازه های سطحی در حریم مسیر تونل طراحی: ·        طراحی مرحله دوم تونل و سازه های جانبی ·        طراحی ابزار بندی و رفتارنگاری تونل ·        طراحی فشار سینه کار ·        طراحی تزریق پشت سگمنت ·        طراحی عبور TBM از ایستگاه ·        طراحی هندسی سگمنت ·        طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل در مقاطع عادی و بحرانی (سازه ها، تاسیسات شهری، بازشوها) و ارائه گزارش و نقشه های مربوط ·        طراحی فاز دو هواکش های میانی تونل و خروجی های اضطراری راه حل های نوآورانه جهت مقابله با موانع ·        طراحی طرح هندسی مناسب و کارآمد مسیر پروژه برای عبور از چالش های مسیر پروژه مطابق بند پیشین دستاوردها ·        مطالعات و گزارش های پروژه به صورت موفقیت آمیز و رضایت بخش تهیه شد ·        طراحی موفقیت آمیز مناسب و کارآمد طرح هندسی مسیر پروژه جهت مواجه با چالش ها و محدودیت های مسیر پروژه

فروردین 1402 خطوط ریلی و مسیر
مطالعات بهسازی محور کرسف-سهرورد، زنجان، ایران

مطالعات بهسازی محور کرسف-سهرورد، زنجان، ایران

فاکتور / پارامتر مشخصات نام پروژه بهسازی محور کرسف سهرود زنجان کارفرما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مشخصات کارفرما آدرس وب سایت: imidro.gov.ir ایمیل: info@imidro.gov.ir شماره تماس: 2141868000 0098 شماره قرارداد 12657 و 1402/114660 نوع قرارداد طراحی و ساخت (دو عاملی) تاریخ شروع 29/5/1401 تاریخ پایان در حال اجرا مدت زمان پروژه در حال اجرا مشخصات کلیدی پروژه ·         طول این محور برابر 328+14 کیلومتر می‌باشد، که از کیلومتر  911.22+3 تا کیلومتر 800+6 نوسازی و کیلومتر 500+6 الی کیلومتر 139.77+11 بهسازی مسیر انجام شد. ·         در طراحی مقاطع عرضی این پروژه با توجه به حجم ترافیک عبوری از هر محور تصمیم بر آن شد تا بخش نوسازی مسیر (کمربندی کرسف) به صورت یک خط رفت و برگشتی طراحی شود و عرض هر یک از خطوط برابر 3.6 متر در نظر گرفته شده، همچنین برای بخش بهسازی مسیر تصمیم بر آن شد تا افزایش عرض جاده محور موجود  از سمت غرب اعمال شود. ·         این مسیر با توجه به دسته بندی‌های آیین‌نامه معابر برون شهری در رده راه‌های جمع‌ و پخش کننده قرار گرفته و حداکثر سرعت طراحی در نظر گرفته شده برای این محور برابر 80 کیلومتر بر ساعت می‌باشد. ·         با توجه به برآورد‌های ترافیکی انجام شده، روسازی مناسب برای این طرح در 10 ساله اول شامل 4 لایه با مشخصات زیر می باشد. یک لایه اساس به ارتفاع 15 سانتی‌متر، یک لایه زیراساس به ارتفاع 15 سانتی‌متر، دولایه آسفالت شامل 6 سانتی‌متر بیندر و 4 سانتی‌متر توپیکا می‌باشد. چالش ها و محدودیت ها ·          تملک زمین‌های شخصی ·         عدم امکان تغییر محور از محل فعلی و اجبار به بهسازی مسیر موجود به علت تبعات اجتماعی و اقتصادی اصلاح واریانت مسیر شرح خدمات انجام شده مطالعات: ·         مطالعات مرحله اول‌ بهسازی شامل مطالعات ترافیک، روسازی، زمین شناسی، هیدرولوژی و زیست محیطی ·         طراحی نقشه پلان، پروفیل و مقاطع عرضی تیپ در مرحله اول و دوم (تفضیلی) ·         برآورد ترافیکی محور در 20 سال آینده و پیش‌بینی طراحی روسازی لازم برای محور ·         تهیه نقشه ارزیابی به منظور تملک زمین‌های مورد نیاز ·         تهیه نقشه علائم و ایمنی به منظور افزایش ایمنی مسیر طراحی شده و موجود ·         اصلاح هندسی و طراحی تقاطع های مسیر نظارت: ·         نظارت قبل از اجرا ·         نظارت در دوره حین اجرا (کنترل، فنی و پشتیبانی) ·         نظارت بعد از اجرا (خاتمه و تضمین) راه حل های نوآورانه جهت مقابله با موانع ·         انتخاب روش بهینه و نوع بهسازی مسیر ·         تطبیق طرح با طرح‌های توسعه آتی محور و شهرهای واقع در طول مسیر از حیث جغرافیای گسترش شهری ·         ایجاد ظرفیت استفاده مشترک راه‌های دسترسی معدنی به عنوان بخشی از توسعه راه های سراسری کشور دستاوردها ·         روان‌تر شدن ترافیک محور ·         حذف ترافیک وسایل نقلیه سنگین و کاهش ترافیک عبوری از محدوده شهری ·          کاهش استهلاک وسایل نقلیه ·         بهبود دسترسی و افزایش بهره‌ وری معادن منطقه

1401/05/29 خطوط ریلی و مسیر
پروژه مطالعات جاده دسترسی معدن سرب و روی مهدی آباد به بزرگراه کرمان-یزد، یزد، ایران

پروژه مطالعات جاده دسترسی معدن سرب و روی مهدی آباد به بزرگراه کرمان-یزد، یزد، ایران

فاکتور / پارامتر مشخصات نام پروژه عملیات اتصال راه دسترسی معدن سرب و روی مهدی آباد به بزرگراه کرمان-یزد کارفرما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مشخصات کارفرما آدرس وب سایت: imidro.gov.ir ایمیل: info@imidro.gov.ir شماره تماس: 2141868000 0098 شماره قرارداد 9824 نوع قرارداد طراحی و ساخت (دو عاملی) تاریخ شروع 29/4/1401 تاریخ پایان در حال اجرا مدت زمان پروژه در حال اجرا مشخصات کلیدی پروژه ·         طول این پروژه 482.91+6 کیلومتر می‌باشد که داری یک محور تک خطه رفت و برگشت می‌باشد. ·         عرض هریک از محورها به تشریح دارای 3.3 متر خط اصلی، 1.5 متر شانه آسفالت و 1.2 متر شانه خاکی می‌باشد و دو خط توسط یک خط منقطع از یکدیگر تفکیک شده‌اند. ·         این مسیر با توجه به دسته بندی‌های آیین‌نامه معابر برون شهری در رده راه‌های دسترسی محلی قرار گرفته و حداکثر سرعت طراحی در نظر گرفته شده برای این محور برابر 60 کیلومتر بر ساعت می‌باشد. چالش ها و محدودیت ها ·          از جمله مشکلات پروژه می‌توان به اخذ مجوز از اداره محیط زیست اشاره کرد زیرا این منطقه محل عبوری حیوانات وحشی بومی وکمیاب می‌باشد. ·         به علت قرارگیری پروژه در محدوده سیل‌خیز بایستی مهاربند برای مهارسیل طراحی و جریان سیل هدایت شود. ·         به علت وجود حیوانات کمیاب وحشی در منطقه و تردد در روی جاده محور طراحی شده بایستی برای عبور ایمن این حیوانات چاره اندیشی می‌شد. ·         لزوم تملک باغات پسته در بخش انتهایی مسیر و صعوبت تملک باغات شخصی ·         وجود معارضات تاسیساتی همانند لوله انتقال سوخت و لوله انتقال آب در منطقه و لزوم رعایت فاصله خط پروژه و لوله‌ها شرح خدمات انجام شده مطالعات: ·         بازنگری مجدد پلان مسیر و پروفیل طراحی شده توسط مشاور قبلی پروژه طراحی: ·         طراحی و ساخت پل با دهانه خاص و ارتفاع مناسب به منظور دو هدف مهم: امکان هدایت سیلاب و امکان تردد حیوانات وحشی منطقه در مواقع عادی ·         طراحی تقاطع راه دسترسی به مجمتع مهدی‌آباد و کردکوی جهت کاهش حداکثر سرعت مجاز از 100 کیلومتر بر ساعت به 60 کیلومتر بر ساعت ·         جابجایی دوربرگردان در طول جاده مهریز-کرمان در جهت کاهش تصادفات ترافیکی ·         جانمایی تابلو‌های ایمنی و راهنمایی و رانندگی به منظور افزایش ایمنی محور ·         طراحی میدان در محور به منظور هدایت ترافیک و کاهش تصادفات رانندگی نظارت: ·         نظارت قبل از اجرا ·         نظارت حین اجرا (کنترل، همانهگی، فنی، پشتیبانی) ·         نظارت بعد از اجرا (خاتمه و تضمین) راه حل های نوآورانه جهت مقابله با موانع ·         طراحی میدان جهت کاهش ترافیک ·         جابجایی خط پروژه و سطح آسفالت به منظور برطرف‌کردن چالش‌های پروژه ·         ساخت پل با سازه و ارتفاع دهانه خاص به منظور هدایت سیلاب و ایجاد مسیر عبور و مرور برای حیوانات منطقه دستاوردها ·         روان‌تر شدن ترافیک محور ·         بهبود دسترسی و افزایش بهره‌وری معادن منطقه ·         کاهش تصادفات و خطرات جانی در محدوده پروژه

1401/04/29 خطوط ریلی و مسیر
کمی منتظر بمانید...